Política de Qualitat

La Direcció d’BIT ACADEMY S.L.U. considera que, per aconseguir els objectius estratègics definits per la companyia, aquesta ha de treballar sota el marc de referència de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Per això assumeix, promou i impulsa aquesta Política de Qualitat, el principal objectiu de la qual és garantir que s’identifiquen les necessitats i expectatives dels clients i altres parts interessades pertinents, complint al mateix temps, amb els requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui i que puguin afectar el servei ofert.

Per aconseguir aquest objectiu BIT ACADEMY S.L.U. es compromet a:

  • Treballar totalment orientat al client
  • Posar a la disposició dels treballadors els recursos i procediments necessaris
  • Treballar per a la contínua millora i adequació d’aquests procediments
  • Treballar per a la correcta adequació de les persones als llocs de treball, facilitant la formació i les eines necessàries per a què puguin exercir correctament les seves funcions
  • Treballar per a què els recursos i el temps siguin utilitzats de manera eficient i eficaç
  • Facilitar el treball col·laboratiu i en equip
  • Revisar i millorar de forma contínua el correcte funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat
  • Difondre aquesta Política de Qualitat a tots els seus col·laboradors
  • La integració dels requisits amb les diferents àrees de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i externs que afecten a l’Organització, la identificació dels processos, el coneixement profund de les expectatives i requisits de les parts interessades i l’anàlisi de riscos. Aquests elements són la base per assegurar el compliment d’aquestes expectatives i promoure l’augment de la satisfacció de les parts interessades.

Així mateix, la Direcció d’BIT ACADEMY S.L.U. espera que els seus col·laboradors sentin seva aquesta política de qualitat i treballin en la mateixa direcció.