Curs d’administració de Microsoft SQL Server 2014 base de dades (MCSA SQL SERVER 2014)

Curs de 100 hores 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’objectiu d’aquest curs és l’obtenció d’instruccions pràctiques i per a l’administració de Microsoft SQL Server 2014. En aquest curs també aprendràs la implementació, gestió i manteniment dels serveis de Microsoft SQL.

Aquest curs presencial està plantejat per a aquells usuaris que volen aprendre a gestionar i administrar Microsoft SQL, utilitzar-lo correctament i esprémer totes les possibilitats. Ara pots apuntar-te sense que et costi ni un euro, perquè el curs està totalment subvencionat.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara! Aquestes són les properes convocatòries obertes.

Reserva la teva plaça

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
¡Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

Objectius

Què hauràs après en finalitzar el curs?

  • Coneixeràs les bases de dades relacionades i aprendràs les ordes de creació, administració i manteniment de registres, taules, etc. Realitzaràs exportacions i importacions massives.

  • Aprendràs les eines bàsiques d’instal·lació i edició i a connectar-te i realitzar funcions bàsiques de permisos i rols.

  • Utilitzaràs Management Studio, creant scripts de Transact-SQL i veuràs com aplicar-los a les còpies de seguretat. Definiràs alertes.

  • Aprendràs a crear un pla de manteniment d’un sol servidor o multi servidor. Podràs administrar diversos servidors i realitzaràs les operacions de còpies de seguretat i restauració.

Curs totalment subvencionat

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte ON.BIT d’Actibyti Project, que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat.

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sense cost per als participants i impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en actiu com a treballadors en situació d’atur que desitgen millorar el seu perfil professional.

Continguts del curs

Module 1: Introduction to SQL Server 2014 Database Administration
Database Administration Overview
Introduction to the SQL Server Platform
Database Management Tools and Techniques

Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2014
Planning SQL Server Installation
Installing SQL Server 2014
Post-Installation Configuration

Module 3: Working with Databases and Storage
Introduction to Data Storage with SQL Server
Managing Storage for System Databases
Managing Storage for User Databases
Moving Database Files
Configuring the Buffer Pool Extension

Module 4: Planning and Implementing a Backup Strategy
Understanding SQL Server Recovery Models
Planning a Backup Strategy
Backing up Databases and Transaction Logs
Using Backup Options
Ensuring Backup Reliability

Module 5: Restoring SQL Server 2014 Databases
Understanding the Restore Process
Restoring Databases
Advanced Restore Scenarios
Working with Point-in-Time Recovery

Module 6: Importing and Exporting Data
Introduction to Transferring Data
Importing and Exporting Table Data
Copying or Moving a Database

Module 7: Monitoring SQL Server 2014
Introduction to Monitoring SQL Server
Dynamic Management Views and Functions
Performance Monitor

Module 8: Tracing SQL Server Activity
Tracing SQL Server Workload Activity
Using Traces

Module 9: Managing SQL Server Security
Introduction to SQL Server Security
Managing Server-Level Security
Managing Database-Level Principals
Managing Database Permissions

Module 10: Auditing Data Access and Encrypting Data
Auditing Data Access in SQL Server
Implementing SQL Server Audit
Implementing SQL Server Audit

Module 11: Performing Ongoing Database Maintenance
Ensuring Database Integrity
Maintaining Indexes
Automating Routine Database Maintenance

Module 12: Automating SQL Server 2014 Management
Automating SQL Server Management
Implementing SQL Server Agent Jobs
Managing SQL Server Agent Jobs
Managing Job Step Security Contexts
Managing Jobs on Multiple Servers

Module 13: Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications
Monitoring SQL Server Errors
Configuring Database Mail
Configuring Operators, Alerts, and Notifications

Els millors instructors

Formadors amb certificat oficial de Microsoft.

A Bit tots els instructors són formadors certificats oficials de Microsoft. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

         

Forma’t amb BIT

BIT es un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.