Curs ITIL Foundation (CON008)

Curs de 24 hores 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ITIL Foundation és un curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts utilitzant un ús del mètode demostratiu on a més tots els participants assimilaran els continguts mitjançant pràctiques d’aplicació real. La part teòrica en grup i les dinàmiques entre els alumnes faran que s’incentivi l’interès per continuar aprenent. 
Es fomentarà que l’alumne s’interessi per aconseguir un major aprenentatge visual i una formació. Aquesta metodologia portarà a terme espais de col·laboració que propicien intercanvi de coneixements, solucionar dubtes i compartir experiències. També es lliurarà, en format digital, apunts i pràctiques de NETMIND certificats per PeopleCERT així com un Bloc de notes i un bolígraf. 

Aquest curs que té una durada de 24 hores, aportarà als alumnes els coneixements i habilitats necessàries per gestionar els projectes aplicant diferents tècniques. NETMIND és centre examinador oficial d’APMG, on es pot realitzar l’examen d’ITIL Foundation. Ara pots apuntar-te sense que et costi ni un euro, ja que el curs està totalment subvencionat pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara! Aquestes són les properes convocatòries obertes.

Reserva la teva plaça

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
¡Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

Objectius

Què hauràs après en finalitzar el curs?

  • Identificar els principis i conceptes fonamentals de la Gestió de Serveis.

  • Entendre els beneficis que tenen la implementació d’ ITIL a una organització.

  • Distingir els processos de la Gestió de serveis i com s’estructuraran i integraran en el cicle de vida del servei per l’entrega de serveis de qualitat.

  • Avaluar els factors que contribueixen a l’efectivitat i eficiència de cada progrés i del cicle de vida en general.

  • Identificar activitats i rols en el model de processos i com implementar-los de forma exitosa en una organització.

Curs totalment subvencionat

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte ON.BIT d’Actibyti Project, que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat.

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sense cost per als participants i impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en actiu com a treballadors en situació d’atur que desitgen millorar el seu perfil professional.

Contingut del curs

La Gestió de serveis com a pràctica

Els conceptes de Servei i Gestió de Serveis.

Interessats en Clau.

Clients i Serveis Interns i Externs.

Tipus de Proveïdors de Servei.

Els conceptes de Processos, Funcions i Rols. Rols principals.

El Model de Processos. Característiques d’un Procés.

Implementació de Processos mitjançant Matrius d’Autorització (RACI).

ITIL i el cicle de vida del servei.

ITIL com a millor pràctica per la Gestió de Serveis TI.

Les Fases del Cicle de Vida del Servei.

Estratègia del servei.

Disseny del servei.

Transició del servei.

Operació del servei.

Millora continua del servei.

Relacions entre Processos.

L’Estratègia del Servei.

Fita i Objectius.

Valor pel negoci.

Conceptes i principis bàsics.

Utilitat i garantia.

Valor. Creació de Valor.

Actius de Servei: Recursos i Capacitats.

Governança…

Patrons d’Activitat del Negoci.

Gestió de Riscs.

Processos de l’estratègia del Servei.

Objectius, abast i conceptes bàsics.

Gestió del Portfoli de Serveis.

Gestió financera per Serveis de TI.

Gestió de Relacions amb el Negoci.

El disseny del Servei.

Fites i objectius.

Aspectes del disseny.

Conceptes i Principis Bàsics.

Factors de disseny.

El paquet del disseny del Servei.

Processos del disseny del servei.

Objectius, conceptes bàsics i activitats.

Coordinació del Disseny.

Gestió del Catàleg de Serveis.

Gestió del Nivell de Serveis.

Gestió de Subministradores.

Gestió de la Disponibilitat.

Gestió de la Capacitat.

Gestió de la Continuïtat dels Serveis de TI.

Gestió de la Seguretat de la Informació.

La Transició del Servei

Fites i objectius.

Valor pel negoci.

Processos de la Transició del Servei.

Objectius, Conceptes Bàsics i activitats.

Planificació i suport de la Transició.

Gestió de canvis.

Gestió de la Configuració i Actius del Servei.

Gestió d’entrega i desplegament.

Gestió del coneixement.

L’ Operació del Servei.

Fites i objectius.

Valor pel negoci.

Funcions en la Operació del Servei.

Objectius i Estructura.

Centro de Servei a l’Usuari.

Gestió Tècnica.

Gestió d’Aplicacions.

Gestió d’Operacions de TI.

Processos de l’Operació del Servei.

Objectius, Conceptes Bàsics i activitats.

Gestió d’Incidents.

Gestió de Problemes.

Gestió de Peticions.

Gestió d’Accés.

Gestió d’Esdeveniments.

La Millora Continua del Servei

Fites i Objectius.

Valor pel negoci.

Conceptes i Principis Bàsics.

El Registre de millora Contínua del Servei.

Enfocament de millora Contínua del Servei.

El Cicle de Deming.

Línies Base. Factors Crítics d’èxit i KPIs.

Tipus de Mètriques.

El Procés de Millorar Contínua en Set Passos· Propòsit i Objectius.· Activats.

Tecnologia i Arquitectura

Automatització de Serveis. Beneficis.

Automatització i Gestió de Serveis.

Els millors instructors

Formadors amb certificat oficial de Microsoft.

El nostre equip de formadors seràn titulats superiors o Acreditats per reconeixements sectorials sobre el sistema de serveis de gestió, amb un mínim de 5 anys d’experiència docent i 3 anys d’experiència entorn TIC. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

         

Forma’t amb BIT

BIT es un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.