Curs desenvolupament d’aplicacions web (IFCT 119)

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): web applications – desenvolupament d’aplicacions web amb ASP.Net MVC  5

Curs de 100 hores 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

En aquest curs aprendràs a desenvolupar aplicacions web amb ASP.Net MVC utilitzant les eines i les tecnologies de .Net Framework 4.5. El curs se centra en activitats de codificació que milloren el rendiment de les aplicacions web.

Aquest curs presencial està plantejat per a aquells usuaris interessats en el coneixement i desenvolupament d’aplicacions web. Ara pots apuntar-te sense que et costi ni un euro, ja que el curs està totalment subvencionat pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara! Aquestes són les properes convocatòries obertes.

OCTUBRE

TARDA
18:00h-21:30h
Barcelona

De Dilluns a Divendres
Del 23 d’octubre al 01 de desembre
Barcelona

NOVEMBRE

MATÍ
09:00h-14:00h
Barcelona

De Dilluns a Divendres
Del 06 de noviembre al 01 de desembre
Barcelona

Reserva la teva plaça

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
¡Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

Objectius

Què hauràs après en finalitzar el curs?

  • Estaràs capacitat per a desenvolupar aplicacions ASP.Net i MVC. Tecnologies avançades i eines de .Net Framework 4.5

  • Sabràs codificar les activitats que milloren el rendiment i l’estabilitat de l’aplicació d’una pàgina web.

  • Dominaràs la implementació i comparació de formularis ASP.Net MVC davant formularis web.

Curs totalment subvencionat

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte ON de BIT, un projecte social d’Actibyti Project que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat. Gràcies als acords de col·laboració assolits amb institucions i administracions públiques, a Actibyti Project podem oferir-te cursos i certificacions oficials de les multinacionals del sector de les tecnologies de la informació més importants, sense cap cost per a tu.

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sense cost per als participants i impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en actiu com a treballadors en situació d’atur que desitgen millorar el seu perfil professional.

Contingut del curs

Exploració d’ASP.Net MVC5

Resum de tecnologies web de Microsoft

Resum d’ASP.Net 4.5

Introducció a ASP.Net MVC4

Disseny d’aplicacions web ASP.Net MVC

Planificar la fase de disseny del projecte

Dissenyar models, controladors i vistes

Desenvolupament de models MVC5

Crear models MVC

Treballar amb dades

Desenvolupament de controladors MVC5

Escriure controladors i accions

Escriure filtres d’accions

Desenvolupament de vistes MVC5

Crear vistes amb la Sintaxi Razor

Utilitzar Helpers HTML

Reutilitzar codi a les vistes

Prova i depuració d’aplicacions web ASP.Net MVC5

Proves unitàries de components MCV

Implementar una estratègia de gestió d’excepcions

Estructuració d’aplicacions ASP.Net MVC5 WEB

Analitzar l’arquitectura de la informació

Configura rutes

Crear una estructura de navegació

Aplicar estils a les aplicacions web ASP.Net MVC

Aplicar CSS a una aplicació MVC

Crear una interfície d’usuari adaptable

Disseny d’arquitectura responsiva pàgines en aplicacions web ASP.Net MVC5

Utilitzar AJAX i actualització de pàgines parcials

Implementar l’estratègia d’emmagatzematge en Cache

Ús de Java Script i JQuery per a les aplicacions web responen MVC5

Representar i executar codi JavaScript

Utilitzar JavaScript i JQuery

Control de l’accés a aplicacions ASP.Net MVC

Implementar autenticació i autorització

Assignar rols i membership

Construcció d’una aplicació web ASP.Net MVC Resistent

Desenvolupar llocs segurs

Gestió d’estat

Ús de Windows Azure Web Services en les aplicacions web ASP.Net MVC5

Introducció a Windows Azure

Dissenyar i escriure serveis Windows Azure

Consumir serveis Windows Azure des d’una aplicació web

Implementació de web API en ASP.Net MVC5

Desenvolupar una web API

Cridar a una web API des d’aplicacions mòbils i web

Gestió de les sol·licituds en ASP.Net MVC5 web applications

Utilitzar mòduls HTTP i controladors HTTP

Utilitzar WebSockets

Implementació de les aplicacions ASP.Net MVC5 web

Desplegar aplicacions web

Desplegar aplicacions MVC4

Els millors instructors

Formadors amb certificat oficial de Microsoft.

A Bit tots els instructors són formadors certificats oficials de Microsoft. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

              

Forma’t amb BIT

BIT es un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.