Certificat de professionalitat de Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologia Web (IFCD0210)

Curs oficial de 630 hores 100% subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

RESERVA LA TEVA PLAÇA

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
¡Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

L’objectiu d’aquest curs és aprendre a desenvolupar documents i components de software que constitueixen aplicacions informàtiques en entorns distribuïts, utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat, realitzant la verificació, documentació i implementació d’aquestes.

El curs és un certificat de professionalitat de nivell 3 i equival a una titulació oficial superior.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara!

09/09 - 10/10

MATÍ de dilluns a divendres 08:45h-14:45h

Distribució d'hores

Curs: 510 hores

Mòdul 1: 20 maig – 1 juliol

Mòdul 2: 2 juliol – 6 septembre

Mòdul 3: 9 septembre – 30 septembre

Formació complementària: 40 hores

1 octubre – 10 octubre

Pràctiques a empreses: 80 hores

Ocupacions i sortides professionals

  • Programadors d’aplicacions informàtiques

  • Tècnics web

  • Programadors web

  • Programadors multimèdia

Curs totalment subvencionat

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte Actibyti Project SL, que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat.

Curs 100% subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sense cost per als participants i impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en situació d’atur com a treballadors en actiu que desitgen millorar el seu perfil professional.

Continguts del curs

MF0491_3 Mòdul de Programació web en entorn client  (180 hores)
Unitat formativa 1841 – Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marques (60 hores)
Arquitectura apps web / Fonaments disseny web / HTML5 / CSS3 / Responsive

Unitat formativa 1842 – Desenvolupament i reutilització de components de software i multimèdia mitjançant llenguatges de guió (90 hores)
JavaScript / jQuery / Multimèdia / APIsJS / Algoritmes

Unitat formativa 1843 – Aplicacions tècniques d’usabilitat i accessibilitat en entorn client (30 hores)
Accessibilitat web / UX

MF0492_3 Mòdul de Programació web en entorn servidor (240 hores)
Unitat formativa 1844 –  Desenvolupament d’aplicacions web en entorn servidor (90 hores)
OOP / Java o PHP / JEE / MVC /AJAX / jQuery / Patrons de disseny / Capes Business Logic

Unitat formativa 1845 – Accés a dades en aplicacions web distribuïdes  (90 hores)
SGBD / MySQL / SQL / BBDD / JDBC  / XML

Unitat formativa 1846 – Desenvolupament d’aplicacions web distribuïdes (60 hores)
SOA / WS  / SOAP-WSDL  / WS-JEE  / SoapUI

MF0493_3 Implementació d’aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet (90 hores)            Gestió de projectes de desenvolupament Gestió de software / Entorns de desenvolupament / Jenkis / Gestió d’incidències / SPA / Angular2 /  Sprints desenvolupament

Mòdul complementari (40 hores)
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere / Prevenció de riscos laborals

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)
Procés d’anàlisi, disseny i desenvolupament de sistemes web / Usabilitat i accessibilitat en entorns web empresarials / Documentació de sistemes web / Integració i comunicació en el centre de treball

Els millors instructors

Formadors acreditats i amb experiència.

A Bit tots els instructors són formadors certificats oficials de Microsoft. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

Forma’t amb nosaltres

BIT és un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.