Curs de desenvolupament d’aplicacions Android (IFCT 109)

Curs de 70 hores 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Aquest curs, de desenvolupament d’aplicacions Androdid, t’aportarà els coneixements necessaris per dissenyar, desenvolupar i implantar Apps per a Android amb Android Studio. El curs t’ensenya l’arquitectura, les APIs i les tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android atractives i amb un alt rendiment.

Aquest curs presencial està plantejat per a aquells usuaris que volen aprendre programació en tecnologia Android, utilitzar-la correctament i esprémer totes les seves possibilitats. Ara pots apuntar-te sense que et costi ni un euro, ja que el curs està totalment subvencionat pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara! Aquestes són les properes convocatòries obertes.

NOVEMBRE

MATÍ
9:00h-13:00h
Barcelona

De Dilluns a Divendres
Del 06 de noviembre al 29 de novembre
Barcelona

NOVEMBRE

TARDA
18:00h-21:30h
Barcelona

De Dilluns a Divendres
Del 06 de novembre al 01 de desembre
Barcelona

Reserva la teva plaça

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
¡Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

Objectius

Què hauràs après en finalitzar el curs?

  • Estaràs capacitat amb els coneixements necessaris per al desenvolupament d’aplicacions en Java per a dispositius Android.

  • Tindràs un enfocament teòric i pràctic de les característiques del sistema operatiu Android des del punt de vista del desenvolupador.

  • Sabràs treballar els components del sistema i la seva interacció.

  • Sabràs desenvolupar aplicacions (disseny i programació) sobre sistema operatiu Android.

  • Seràs capaç de mantenir i depurar aplicacions existents amb les eines de desenvolupador.

  • Aprendràs bones pràctiques per a desenvolupar un projecte i publicar aplicacions a Google Play.

Curs totalment subvencionat

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte ON.BIT d’Actibyti Project, que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat.

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sense cost per als participants i impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en actiu com a treballadors en situació d’atur que desitgen millorar el seu perfil professional.

Contingut del curs

Disseny d’aplicacions

Repàs de programació bàsica OO amb Java

Identificadors, paraules i tipus

Expressions i control de flux

Els paquets java.util i java.lang

Classes embolcall (wrapper)

Programació orientada a objectes

Disseny d’una classe

Arrays

Excepcions

Streams d’entrada i sortida

Threads

Introducció a la programació en xarxa

Java Database Connectivity (JDBC)

Construcció d’interfícies gràfiques d’usuari (GUIA) en JAVA

Model d’esdeveniments en Java

Java Foundation Classes: SWING

Java Applets

Entorn gràfic de l’App

L’inici

La història

Què és Android?

Evolució i motivació d’Android

Com és un sistema Android per dins?

Entorns de desenvolupament i emulació

Aprèn a configurar l’entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse)

L’emulador d’Android. No hi ha telèfon.

Com és un projecte Android?

L’inici. AndroidManifest.xml

Disseny de l’esquelet de l’aplicació

Components d’una App

Gestió de permisos

Dissenya les vistes d’usuari (Activities i menús)

Les teves apps, també en segon pla (Services)

Connecta la teva App amb dades externes (Content Providers)

Navega entre vistes (Intents / Intents Filters / Broadcast Intents)

La teva App pot rebre missatges interns i externs (Broadcast Receiver)

Gestiona tots els recursos de l’App (resoruce Mangers)

Depura i optimitza la teva app

Multitasca

Processos simultanis. Threads i Tasks asíncrones

Utilitzant dades en local

Utilitzant dades en remot amb webservcices

Aprendre a utilitzar les tècniques de geo-posicionament: GPS / Wi-fi

Treballa amb mapes amb Google Maps

Notificacions locals i remotes (Push Notifications)

Els millors instructors

Formadors amb certificat oficial de Microsoft.

A Bit tots els instructors són formadors certificats oficials de Microsoft. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

              

Forma’t amb BIT

BIT es un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.