MCSA Windows Server 2012 – administració de Windows server 2012 (CON010)

Curs oficial de 80 hores 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’objectiu d’aquest curs és aprendre a realitzar les tasques d’administració necessàries per al manteniment i configuració de Windows Server 2012.

En finalitzar aquest curs l’alumnat podrà presentar-se a l’examen oficial de Microsoft 70-411, un dels 3 exàmens que cal aprovar per aconseguir la certificació MCSA Windows Server. Ara t’hi pots apuntar sense que et costi ni un euro, ja que el curs està totalment subvencionat.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara!

OCTUBRE

MATÍ
09:00h-14:00h
Barcelona | Sabadell

De Dilluns a Divendres
Del 02 d’octubre al 25 d’octubre
Barcelona i Sabadell

Reserva la teva plaça

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

Objectius

  • Aprendràs a configurar i solucionar de problemes del sistema de noms de domini, i a mantenir Active Directory Domain Services.

  • Administraràs usuaris i comptes de servei, així com els seus escriptoris d’usuari.

  • Implementaràs polítiques d’infraestructura.

  • Configuraràs i solucionaràs problemes d’accés remot i Network Access Rotection.

  • Instal·laràs, configuraràs i solucionaràs problemes de servidor de directives de xarxa.

  • Optimitzaràs serveis d’arxius i configuraràs el xifrat i auditoria avançada.

  • Realitzaràs i mantindràs imatges del servidor i gestionaràs les actualitzacions.

  • Seràs capaç d’utilitzar el monitor de Windows Server 2012.

Curs totalment subvencionat

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte ON.BIT d’Actibyti Project, que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat.

Curs 100% subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sense cost per als participants i impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en situació d’atur com a treballadors en actiu que desitgen millorar el seu perfil professional.

Continguts del curs

Configuració i diagnòstic de sistema de noms de domini

Instal·lació i configuració del DNS
Configuració de zones, i de transferència de zones
Manteniment i resolució de problemes del servidor DNS

Manteniment de Serveis de Domini d’Active Directory

Implementar la virtualització de Controladors de Domini
Implementació de Controladors de Domini només de lectura
Administrar els Serveis de Domini de Directori Actiu
Gestionar la Base de Dades dels Serveis de Domini de Directori Actiu

Gestió de comptes d’usuari i servei

Crear i gestionar comptes d’usuaris
Configuració dels atributs de l’objecte usuari
Creació automatitzada de comptes d’usuari
Configuració de comptes gestionats de servei

Implementació d’una infraestructura de política de grup

Introducció a les Polítiques de Grup
Implementant polítiques
Àmbit de les polítiques
Processament de Polítiques
Resolució de problemes a l’hora d’aplicar polítiques

Gestió d’escriptoris d’usuari amb directiva de grup

Implementar les plantilles administratives
Configurant les Preferències de les polítiques de grup
Configurar la Redirecció de Carpetes
Administrar software mitjançant directives (GPSI)

Aplicació d’accés remot

Configurar l’Accés a Xarxes
Configurar accés VPN
Introducció a las polítiques de Xarxa
Resolució de problemes a l’enrutament i a l’accés remot
Configurar Direct Access

Instal·lació, configuració i resolució de problemes de la funció de servidor de xarxa política

Instal·lar i configurar un servidor NPS
Configuració de Servidors i clientes Radius
Mètodes d’autenticació NPS
Monitoratge i resolució de problemes del NPS

Implementació de Network Access Protection

Introducció a NAP
Com treballa NAP
Configuració de NAP
Monitoratge i resolució de problemes de NAP

Optimització dels serveis d’arxius

Introducció a FSRM
Administrar quotes, filtratge d’arxius, i informes d’emmagatzematge
Implementar tasques de manteniment d’arxius i gestió de les classificacions.
Introducció a DFS
Configuració d’Espais de Nombres en DFS (namespaces)
Configurar y resoldre problemes de Replicació en DFS

Configuració de xifrat i l’auditoria avançada

Encriptar arxius de Xarxa amb EFS
Configurar l’Auditoria avançada

Implementació i manteniment d’imatges de servidor

Introducció a WDS
Implementar el desplegament mitjançant WDS
Administrar WDS

Aplicació d’administració de l’actualització

Introducció a WSUS
Gestió d’actualitzacions amb WSUS

Monitoring Windows Server 2012

Eines de Monitoratge
Utilitzar el Monitor de rendiment
Monitorar el visor de successos

Els millors instructors

Formadors acreditats i amb experiència.

A Bit tots els instructors són formadors certificats oficials de Microsoft. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

              

Forma’t amb BIT

BIT és un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.